Geachte Rotarian,

In 2005 zal Rotary 100 jaar bestaan en vanzelfsprekend gaan wij die verjaardag vieren. In aanloop naar die verjaardag willen wij de rol van Rotary in de veranderende samenleving tegen het licht houden, en specifiek nader ingaan op de rol van Rotary in Nederland. Uw mening hierover is fundamenteel. Daarom worden alle Nederlandse Rotarians met een bekend e-mailadres aangeschreven en verzocht hun mening te geven. Het invullen van de vragenlijst zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen.

In DE ROTARIAN nummer 8 van juni hebt u op de paginas 10 en 15 kunnen lezen welke visie voor Rotary is ontwikkeld in het inmiddels gepubliceerde Visionrapport. In het tweede artikel staat ook duidelijk dat alle privacyregels zoals in de Wet Bescherming Persoonsregistratie neergelegd, worden gerespecteerd. Oud-voorzitter van RC Amsterdam Frits Spangenberg heeft met zijn bureau Motivaction de organisatie van het enquêteonderzoek op zich genomen.

In de loop van de komende maanden zult u de enqueteresultaten via DE ROTARIAN en de Rotary-website ter inzage krijgen en het ligt in de bedoeling ook niet-Rotary-leden in Nederland een aantal vragen over Rotary voor te leggen. Als u meer informatie over het enquêteonderzoek wilt kunt u via www.motivaction.nl daarover met Frits Spangenberg van gedachten wisselen.

Veel succes met het invullen van de vragen. De gouverneurs en de organisatoren van de MultiDistrictsConferentie van 16 april 2005 stellen uw medewerking zeer op prijs.

Klik op [verder] om te beginnen.