De nieuw conservatief

De burger uit de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.

Mensen uit dit sociale milieu hechten veel belang aan het instandhouden van traditionele normen en waarden enerzijds en het beschermen van hun sociale status anderzijds. Het leven en handelen volgens etiquetteregels vindt men uitermate belangrijk en aan werken en presteren ontleent men een omvangrijk deel van de identiteit. Binnen het milieu van de nieuwe conservatieven vindt men veel kunst- en cultuurliefhebbers. Ze staan positief ten opzichte van technologische ontwikkelingen, maar zijn behoudend in sociaal en cultureel opzicht. Sociale relaties zijn veelal hiėrarchisch van aard; familierelaties spelen een centrale rol in het leven van de nieuwe conservatief.

Voor meer informatie over de andere waardenprofielen kunt u op desbetreffende links klikken.

Het Mentality-model segmenteert de Nederlandse bevolking in sociale milieus. Hiervoor wordt een statistische berekening gehanteerd waarbij de individuele score op waardenstellingen wordt bepaald. Deze score komt min of meer overeen met de gemiddelde score van de groepen. Het Mentality-model is dan ook zeker niet aan te duiden als een psychologisch model dat een unieke beschrijving van een individu geeft, maar gaat uit van de mate van verwantschap van een individu met de groepen. Voor meer informatie over het Mentality-model verwijzen wij naar www.motivaction.nl