De traditionele burger

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burger die vasthoudt aan tradities en materiŽle bezittingen.

Mensen uit dit sociale milieu hechten veel waarde aan respect, harmonie, plichtsgetrouwheid, rechtvaardigheid, (financiŽle) zekerheid en het instandhouden van vertrouwde gebruiken en gewoontes die men veelal van huis uit heeft meegekregen. Het dagelijks leven verloopt ordelijk en volgens een vast stramien. Werken wordt gezien als plicht en is belangrijk, maar dient in hoofdzaak om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De vrije tijd wordt veelal in familie-/gezinsverband doorgebracht. Het gezins- en familieleven is zeer belangrijk en de rol- en taakverdeling binnen het gezin is doorgaans traditioneel.

Voor meer informatie over de andere waardenprofielen kunt u op desbetreffende links klikken.

Het Mentality-model segmenteert de Nederlandse bevolking in sociale milieus. Hiervoor wordt een statistische berekening gehanteerd waarbij de individuele score op waardenstellingen wordt bepaald. Deze score komt min of meer overeen met de gemiddelde score van de groepen. Het Mentality-model is dan ook zeker niet aan te duiden als een psychologisch model dat een unieke beschrijving van een individu geeft, maar gaat uit van de mate van verwantschap van een individu met de groepen. Voor meer informatie over het Mentality-model verwijzen wij naar www.motivaction.nl