De moderne burger

De conformistische, statusgevoelige burger die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

Traditionele waarden als respect, discipline, orde en familiegeluk worden binnen de moderne burgerij belangrijk gevonden. Daarnaast streven mensen binnen dit milieu ernaar om verder te komen in de maatschappij, zowel vanuit de behoefte om nieuwe ervaringen op te doen als vanuit de wens een hogere levensstandaard te bereiken. Mensen binnen dit milieu plannen hun leven zorgvuldig, zijn toekomstgericht en proberen de juiste balans te vinden tussen het aangename en het noodzakelijke. Werken is voor de moderne burgerij belangrijk. Mensen uit dit milieu blijken in hun vrije tijd op verschillende terreinen actief te zijn. Veel voorkomende activiteiten in de vrijetijdssfeer zijn: winkelen, wandelen, sporten en modelbouw. Het gezinsleven neemt een belangrijke plaats in en met de familie onderhoudt men nauwe contacten.

Voor meer informatie over de andere waardenprofielen kunt u op desbetreffende links klikken.

Het Mentality-model segmenteert de Nederlandse bevolking in sociale milieus. Hiervoor wordt een statistische berekening gehanteerd waarbij de individuele score op waardenstellingen wordt bepaald. Deze score komt min of meer overeen met de gemiddelde score van de groepen. Het Mentality-model is dan ook zeker niet aan te duiden als een psychologisch model dat een unieke beschrijving van een individu geeft, maar gaat uit van de mate van verwantschap van een individu met de groepen. Voor meer informatie over het Mentality-model verwijzen wij naar www.motivaction.nl