De opwaarts mobiel

De carrièregerichte individualist met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

Maatschappelijk succes en hogerop komen vormen voor de opwaarts mobielen belangrijke drijfveren. Hun geluk wordt voor een belangrijk deel door hun carrière bepaald ('mijn werk is mijn leven'). Zij hechten er tevens veel waarde aan om aan anderen te kunnen laten zien wat zij hebben bereikt. Over het algemeen is men duidelijk materialistisch ingesteld; (veel) geld verdienen en consumeren zijn belangrijk. Opwaarts mobielen leiden een bijzonder druk en gehaast leven en voor huishoudelijke bezigheden als boodschappen doen en koken is nauwelijks tijd. In het algemeen zijn mensen binnen dit milieu vrij statusgevoelig en sterk prestatiegericht. Veel tijd voor rust en ontspanning lijkt er niet te zijn. Ze zien het gezin wel als de ideale leefvorm, maar tonen doorgaans geen sterke familiaire betrokkenheid.

Voor meer informatie over de andere waardenprofielen kunt u op desbetreffende links klikken.

Het Mentality-model segmenteert de Nederlandse bevolking in sociale milieus. Hiervoor wordt een statistische berekening gehanteerd waarbij de individuele score op waardenstellingen wordt bepaald. Deze score komt min of meer overeen met de gemiddelde score van de groepen. Het Mentality-model is dan ook zeker niet aan te duiden als een psychologisch model dat een unieke beschrijving van een individu geeft, maar gaat uit van de mate van verwantschap van een individu met de groepen. Voor meer informatie over het Mentality-model verwijzen wij naar www.motivaction.nl