De gemaksgeoriënteerde

De impulsieve en passieve burger die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten vormen binnen het milieu van gemaksgeoriŽnteerden belangrijke doelen. Aan werk wordt weinig waarde gehecht, het genieten na werktijd heeft veelal tot doel het werk te vergeten. 'Lekker leven' en gemak staan voorop. Het geld dat verdiend wordt of waar men over beschikt wordt veelal direct uitgegeven. De vrije tijd en het privé-leven zijn zonder meer belangrijker dan het werk. Vrije tijd en werk staan geheel los van elkaar. De vrije tijd wordt meer gekenmerkt door plezier en vermaak dan door rust en ontspanning. Veel mensen binnen het gemaksgeoriënteerde milieu hebben relatief vrije opvattingen over de traditionele man-vrouwverhouding.

Voor meer informatie over de andere waardenprofielen kunt u op desbetreffende links klikken.

Het Mentality-model segmenteert de Nederlandse bevolking in sociale milieus. Hiervoor wordt een statistische berekening gehanteerd waarbij de individuele score op waardenstellingen wordt bepaald. Deze score komt min of meer overeen met de gemiddelde score van de groepen. Het Mentality-model is dan ook zeker niet aan te duiden als een psychologisch model dat een unieke beschrijving van een individu geeft, maar gaat uit van de mate van verwantschap van een individu met de groepen. Voor meer informatie over het Mentality-model verwijzen wij naar www.motivaction.nl